27.05.2024. -Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos oko 400.000 EUR. Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 EUR, dok je za korisnike iz kategorije zrelih privrednih subjekata, koji posluju dvije godine i više, maksimalan iznos grant sredstava do 30.000 EUR.

Aplikanti su obavezni obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati kraće od 3 mjeseca niti duže od 12 mjeseci.

Sve predložene prijave biće ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterija:

1. Inovativnost predložene projektne ideje,

2. Izvodljivost i održivost projektne ideje,

3. Šira društvena korist.

Aplikacije na ovaj poziv moraju biti podnesene u elektronskoj formi u skladu s uputama koje se nalaze u dokumentu Vodič za aplikante, koji je sastavni dio Aplikacionog paketa kojeg možete preuzeti OVDJE.

Samo aplikacije dostavljene putem elektronske forme, koja se nalazi na www.c2c.ba će biti uzete u razmatranje, dok se štampane aplikacije ili aplikacije dostavljene email-om neće razmatrati.

Rok za dostavljanje aplikacija je 01.07.2024. godine, do 16 sati.

Preuzeto sa https://c2c.ba/bs/pozivi/4-javni-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-za-koristenje-sredstava-challenge-fonda/10 .

Najčitanije