Home/Aleksandar Mrkonjić

About Aleksandar Mrkonjić

This author has not yet filled in any details.
So far Aleksandar Mrkonjić has created 32 blog entries.

Poziv na promociju nove usluge CDT PKRS – podrška razvoju novih proizvoda

2024-06-14T08:34:46+00:005 Juna, 2024|

05.06.2024. - Pozivamo Vas na promotivni događaj projekta „Istraživanje i razvoj u MSP u RS kroz inovacije i digitalno povezivanje – InnDigit SME“, čiji je cilj podići konkurentnost i inovacione kapacitete malih i srednjih preduzeća (MSP) u Republici Srpskoj, kroz tehnološki razvoj i proces njihove digitalne transformacije, te unaprijediti saradnju akademske zajednice i privrede. Promocija nove usluge CDT PKRS – podrška razvoju novih proizvoda, održava se u utorak, 11.06.2024. godine, sa početkom u 11 časova, na Mašinskom fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci. Privredna komora Republike Srpske (PKRS) realizuje ovaj projekat u partnerstvu sa Mašinskim fakultetom, Univerziteta u Banjoj [...]

JAVNI KONKURS o prodaji gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“

2024-05-31T07:45:56+00:0028 Maja, 2024|

28.05.2024. - Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 4/17), tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“ („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 9/23), tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na [...]

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda

2024-05-30T07:39:46+00:0027 Maja, 2024|

27.05.2024. -Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos oko 400.000 EUR. Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 EUR, dok je za korisnike iz kategorije zrelih privrednih subjekata, koji posluju dvije godine i više, maksimalan iznos grant sredstava do 30.000 EUR. Aplikanti su obavezni obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati kraće od 3 mjeseca niti duže od 12 mjeseci. Sve predložene prijave biće ocijenjene u skladu sa [...]

Poziv na 8. GS1 KONFERENCIJU – Digitalna ekspanzija: put BiH u bespapirno poslovanje

2024-06-14T08:40:47+00:0010 Maja, 2024|

10.05.2024. - GS1 Bosne i Hercegovine uz podršku: Udruženja poslodavaca FBiH , AmCham, AHK, Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Privredne komore Republike Srpske i eCommerce asocijaciju u Bosni i Hercegovini, poziva vas na 8.GS1 Konferenciju 30. maja 2024. godine u Hotelu Hills u Sarajevu sa početkom u 09:00 časova. Što nas izdvaja od drugih konferencija? Osim preko 15 odličnih predavača iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Hrvatske, naglasak je na praktičnim primjerima iz stvarnog poslovnog svijeta. Umjesto isključivo teoretskih rasprava, nudimo vam konkretne primjere i studije slučaja koji će vam pomoći da bolje razumijete kako da primijenite digitalnu transformaciju u praksi. Fokus je na: Elektronski potpis i [...]

Poziv na bilateralne razgovore sa privrednicima iz Austrije

2024-03-28T09:49:30+00:0028 Marta, 2024|

28.03.2024. - Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Trgovinskim odjelom Austrijske ambasade organizuje bilateralne razgovore sa privrednicima iz Austrije. Bilateralni susreti će se oržati 09.04.2024. godine u prostorijama Privredne komore Republike Srpske u Banjoj Luci (Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka). Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete b2b sa kompanijama iz Austrije, potrebno je da u što kraćem roku pošaljete mejl sa potvrdom interesa i da naznačite sa kojom od kompanija želite da razgovarate, kako bi Vam što prije bio dodijeljen termin za razgovor.  Spisak kompanija iz Austrije sa kraćim opisima se nalazi u nastavku. Mejl potvrde je [...]

Otvoren poziv za povezivanje kompanija sa međunarodnim tržištem | Pozivnica za info sesije

2024-03-20T13:28:58+00:0020 Marta, 2024|

20.03.2024. - USAID projekat “Diaspora Invest” u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje poziv za sve kompanije zainteresovane za podršku u povezivanju sa međunarodnim tržištem putem posrednika iz dijaspore. Riječ je o programu u okviru kojeg zainteresovane kompanije postaju dijelom aktivnosti povezivanja sa posrednicima za izvoz iz dijaspore, koji putem komora i USAID-a učestvuju u posjetama Bosni i Hercegovini, te sarađuju sa našim kompanijama na različitim vrstama savjetovanja i radionica, s ciljem stvaranja mogućnosti plasiranja vaših proizvoda i usluga na međunarodna tržišta. Poziv je otvoren [...]

Javni poziv lokalnim privrednim subjektima – poslodavcima za učešće u procesu zapošljavanja kroz dokvalifikaciju i prekvalifikaciju

2024-02-27T11:24:59+00:0022 Februara, 2024|

22.02.2024. - Ovim putem pozivamo lokalne privredne subjekte iz opštine Teslić da se prijave / iskažu svoj interes za proces zapošljavanja kroz dokvalifikaciju i prekvalifikaciju. Sa aspekta polaznika obuka dokvalifikacije-prekvalifikacije, odnosno „ranjivih" pojedinaca, ciljne grupe Projekta su: žene koje su dugotrajno nezaposlene (dugoročnom nezaposlenošću se smatra nezaposlenost duža od godinu dana); nezaposlene žene sa niskim stepenom obrazovanja; mlade žene (koje po prvi put traže posao); (samohrane) majke; žene iz ruralnih područja; žene sa invaliditetom; ostale ugrožene grupe žena; mladi do navršenih 30 godina starosti, bez obzira na stručnu spremu, radno iskustvo i pol; mladi korisnici socijalne zaštite; mladi [...]

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH za provedbu mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije

2023-09-25T06:21:58+00:0025 Septembra, 2023|

25.09.2023. - Svrha provedbe ovog Javnog Poziva je pružanje podrške za najmanje 14 MSP kroz iskorištavanje potencijala energijske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, za 7 MSP za provođenje detaljnih energijskih audita i 2 MSP za uvođenje sistema upravljanja energijom. Prihvatljivi podnosioci prijava za podršku mogu biti MSP koja su registrovana najmanje dvije godine prije objave ovog Javnog poziva, a koja imaju do 250 uposlenika. Za sufinansiranje će se odabrati prihvatljive mjere za podršku u iznosima: Obnovljivi izvori energije, industrijska/procesna energijska efikasnost, energijska efikasnost objekta, će se subvencionirati iznosom do 10 % od ukupne investicije (maksimalan iznos subvencije [...]

Prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2024. godine

2023-07-24T09:38:41+00:0024 Jula, 2023|

Objavljen je Prijedlog  odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2024. godine na sajtu “eKonsultacije” od strane Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Osnovni razlog za donošenje Odluke nalazi se u činjenici da su Zakonom o carinskoj tarifi (”Službeni glasnik BiH”, broj 58/12), propisane, između ostalih, i privremene suspenzije i privremena smanjenja carinskih stopa, kao privremene mjere koje usvaja Savjet ministara BiH. Robe koje su obuhvaćene ovim Odlukama su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu. Rok za komentare je do 04.08.2023. godine. Prijedlog-odluke-o-privremenoj-suspenziji-i-privremenom-smanjenju-carinskih-stopa-kod-uvoza-odredjenih-roba-do-31.12.2024.-godine Kontakt [...]

JAVNI POZIV: Učešće u programu FinINK – Finansijski inkubator

2022-09-21T05:41:22+00:0013 Septembra, 2022|

13.09.2022. - Inovacioni centar Banja Luka uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini realizuje projekat #FinInc (Finansijski inkubator). Cilj projekta je pružanje podrške preduzetnicama u sticanju vještina i znanja vezanih za finansijsku pismenost kako bi postale finansijski stabilne i stekle preduslov za dalji rast i razvoj poslovanja. Kroz ovaj projekat preduzetnice će imati priliku da dobiju obuke na sljedeće teme: Osnove finansija i računovodstva (bilans stanja i bilans uspjeha, upravljanje novčanim tokovima), Kanali prodaje (upravljanje poslovnim odnosom sa klijentom (rad sa postojećim i sticanje novih klijenata), Ostvarivanje poslovnih ciljeva prodaje, budžetiranje, maloprodaja / veleprodaja, Finansijsko pravo [...]