Odsjek za LER i evropske integracije

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije je osnovan 2009. godine, pri kabinetu Načelnika opštine Teslić a sada se nalazi u okviru Odjeljenja za privredu i poljoprivredu. Odluka o osnivanju Odsjeka za razvoj i investicije

Glavni cilj Odsjeka je da kroz svoje djelovanje smanji nezaposlenost i poboljša kvalitet života građana opštine Teslić. Odsjek predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa na teritoriji opštine Teslić kroz razvojne strategije, pronalaženje donatorskih sredstava i privlačenja kako domaćih, tako i stranih investitora.

Takođe, Odsjek vrši poslove izrade i sprovođenja strateških dokumenata privrednog razvoja opštine, priprema i sprovodi odluke, programe, planove i druge akte koji se odnose na razvoj opštine, priprema i učestvuje u pripremi investicionih elaborata iz svoje nadležnosti, priprema i realizuje investicione i donatorske projekte iz oblasti privrednog razvoja, turizma, zaštite životne sredine, polјoprivrede i ruralnog razvoja, sarađuje i koordinira rad sa drugim dijelovima opštinske administrativne službe po pitanjima investicija, donacija i razvoja, sarađuje sa domaćim i međunarodnim investitorima i donatorima iz djelokruga svojih poslova, obavlјa i druge poslove koje odredi Načelnik opštine iz svoje nadležnosti.

Organizaciona struktura

 • Šef odsjeka za razvoj
 • Samostalni stručni saradnik za investicije, razvojne programe i poslovne zone
 • Samostalni stručni saradnik za izradu i sprovođenje programa i projekata u turizmu i zaštiti životne sredine
 • Samostalni stručni saradnik za izradu i sprovođenje programa i projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Samostalni stručni saradnik za saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama

Za detaljni pregled profila svakog radnog mjesta u Odsjeku kliknite na link Odsjek za razvoj i investicije-sistematizacija radnih mjesta

S kim Odsjek sarađuje?

 • Tijesna saradnja sa Načelnikom opštine i svim organizacionim jedinicama u Opštinskoj upravi Teslić
 • Saradnja sa lokalnim privrednicima
 • Saradnja sa regionalnim, entitetskim i republičkim agencijama za razvoj i investicije
 • Periodična saradnja sa poljoprivrednim proizvođačima opštine Teslić
 • Saradnja sa javnim institucijama sa područja opštine Teslić
 • Saradnja sa domaćim i međunarodnim organizacijama

Šta radi Odsjek?

 • Kontinuirano komunicira sa lokalnim privrednicima
 • Podstiče i pomaže lokalne privrednike da proširuju svoje kapacitete
 • Učestvuje u izradi investicionih elaborata i uređenja poslovnih zona
 • Učestvuje u stvaranju povoljne investicone klime na području opštine Teslić, te kroz različite mehanizme privlači kako domaće tako i strane investitore
 • Komunicira i pregovara sa potecijalnim domaćim i stranim investitorima
 • Priprema, piše i realizuje projekte koje finasiraju domaće, evropske i druge međunarodne institucije, fondovi i organizacije
 • Prikuplja, obrađuje i analizira podatke koji su neophodni da bi se mapirali prioriteti u radu Opštinske uprave
 • Direktno učestvuje u izradi, realizaciji i praćenju strateških i sektroskih dokumenata opštine Teslić
 • Promoviše potencijale opštine Teslić

Prezentacija rada Odsjeka za razvoj i investicije-srpski jezik

Prezentacija rada Odsjeka za razvoj i investicije-engleski jezik

Šta smo do sada uradili?

Implementirano je oko 30 projekata iz oblasti poljoprivrede, turizma, socijalne inkluzije, obrazovanja, ruralnog razvoja,ekologije i infrastrukture.

Najznačajniji projekti: COBEAR (530.000 Eur); Drvo metal akademija (110.000 Eur); LOD III (100.000 Eur); Socijalizacija djece predškolskog uzrasta (50.000 Eur); Javni radovi (75.000 Eur); Stambeno zbrinjavanje Roma (145.000 Eur).

Kroz ove projekte je privremeno zaposleno oko 150 radnika i stambeno zbrinuto 5 romskih porodica.

Izvještaj o radu Odsjeka za razvoj i investicije 2010-2013. god.

Informacija o donatorskim projektima za 2013. god.

Izvještaj o radu Odsjeka za razvoj i investicije za 2014. godinu

Informacija o donatorskim projektima za 2014. god.