FAQ2020-05-08T22:41:44+00:00
Koje institucije daju subvencije za kredite IRBRS?2020-05-08T22:27:08+00:00

Subvencije za kredite IRBRS uglavnom obezbjeđuju pojedina Ministarstva u Vladi RS, kao i jedinice lokalne samouprave (opštine). Za više detalјa o trenutno dostupnim subvencijama, kontaktirajte odgovarajuća Ministarstva ili jedinicu lokalne samouprave na čijoj teritoriji planirate pokrenuti ili ste već pokrenuli svoj biznis