Razlozi za investiranje

Podrška lokalne uprave – prije i posle pokretanja biznisa

Shvatajući ulogu i značaj lokalne uprave u kreiranju i održavanju povoljnog poslovnog okruženja kojim bi se obezbjedio bolji razvoj privrede a što bi dovelo do povećanja kvaliteta života njenih građana, opština Teslić već duže vremena radi na stvaranju povoljnih uslova za ekonomski napredak. Takođe, u rad lokalne samouprave, je uvedena fleksibilnija organizacija po uzoru na privredna društva i utemeljeni su tržišni principi gde god je to moguće, a svi procesi počivaju na strateškom upravljanju i planiranju kroz zajednički rad sa privatnim sektorom.

Danas, investitori u opštini Teslić imaju podršku u fleksibilnoj i poslovno orijentisanoj lokalnoj upravi koja pruža podršku u svakoj fazi investicije kao i nakon početka poslovanja (After Care) kao i fleksibilnom pristupu lokalne samouprave prema svakom zahtjevu investitora.

Business Friendly Certificate-opština sa povoljnim poslovnim okruženjem

U prilog tome da je Teslić odlična lokacija za investiranje govori i činjenica da je od 2015. godine opština Teslić prva opština u Republici Srpskoj (pored gradova Banja Luka, Prijedor i Bijeljina) koja je ispunila sve kriterijume i tako stekla uslove da bude sertifikovana i dobije sertifikat opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC SEE), koji investitorima služi kao standardizovano sredstvo za procjenu lokalnih uslova poslovanja, ukazujući na to koje opštine u regionu pružaju najbolju investicionu klimu.

Niz pogodnosti pri pokretanju biznisa

Da je lokalna vlast otvorena ka svim novim investicijama govori i činjenica da je donesen niz mjera pogodnosti za nove investicije. Ove pogodnosti ogledaju se u vidu subvencionisanja za novootvorena radna mjesta, povoljnog zakupa ili otkupa zemljišta,odgođenog plaćanja rente i doprinosa za izgradnju građevinskih objekata u cilju otvaranja radnih mjesta, brzoj i jeftinoj registraciji preduzeća te mnogim pogodnostima i podsticajima i na državnom nivou.

Pročitajte više o pogodnostima i podsticajima na stranici “Pogodnosti i podsticaji”.

Među deset vodećih destinacija za ulaganja u Europi

Jedan od razloga za investiranje u Teslić je i činjenica da je FDI Magazin, koji djeluje u okviru poznate grupacije Financial Times-a,izabrao BEAR područje među deset vodećih destinacija za ulaganja u Europi, u kategoriji isplativosti za investitore 2014/15 (BEAR je akronim za Business Excellence Area (engl. područje poslovne izvrsnosti) – razvojna inicijativa Teslića, Tešnja i Žepča- tri lokalne zajednice s izuzetno dinamičnim privatnim sektorom. a Sporazum o međuopštinskoj saradnji potpisan je 17. septembra 2012. godine).

Brza i jeftina registracija

Treba napomenuti da je u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom iz Grupacije Svjetske banke (International Finance Corporation – IFC) sprovedena regulatorna reforma na lokalnom niovou čime su administrativne takse i procedure svedene na minimum što zajedno sa jednošalterskim sistemom registracije u APIF-u (Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge) umnogome olakšava i ubrzava otvaranje novog preduzeća.

Odličan geo-prometni položaj i povezanost sa svjetskim tržištem

S obzirom da se vrijeme dostave do glavnih evropskih tržišta može računati u satima/danima, može se reći da Teslić ima odličan geo-prometni položaj. Ulaskom Hrvatske u EU sada se nalazi na udaljenosti od 80km od granice EU (granični prelaz Gradiška) a pristup ogromnom tržištu je omogućen bez plaćanja carinskih obaveza raznim trgovinskim sporazumima. ( Više o trgovinskim sporazumima na stranici “Pogodnosti i podsticaji”) Međunarodni željeznički terminal udaljen je svega 25 km (Željeznica i Međunarodni željeznički terminal , stanica Doboj), dok je najbliža međunarodna pomorska teretna luka udaljena 330 km (Luka Ploče). Najbliža riječna luka je na udaljenosti 80 km. U krugu od 160 km nalaze se i tri aerodroma (Međunarodni aerodrom Sarajevo-160 km, Međunarodni aerodrom Tuzla-94km, Međunarodni aerodrom BanjaLuka-92km).

U toku je izgradnja koridora V koji povezuje Kijev (Ukrajina) sa Jadranskim morem preko Lvova i Budimpešte (Mađarska). Sastoji se od tri kraka, a krak Vc slijedi evropski pravac od Budimpešte (Mađarska) do Ploča (Hrvatska), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina), ukrštajući se sa Koridorom X na relaciji Zagreb – Beograd. Na teriroriju Bosne i Hercegovine otpada najduži dio – 335 km – Vc kraka ovog koridora, koji se proteže njenim centralnim područjem, uglavnom dolinama rijeka Bosne i Neretve. Završetkom izgradnje koridora Vc dodatno će se unaprediti povezivanje Bosne i Hercegovine sa susjednim zemljama kao i Teslića koji će biti udaljen svega 25 km (Doboj) od njega.