Javna preduzeća

PREDUZEĆE KOMUNALNIH DJELATNOSTI “RAD” a.d. – TESLIĆ

Adresa: Kralja Petra I bb

Telefon: +387 53 431 499

Informacije van radnog vremena: +387 53 /432-923

https://vodovodteslic.com/


JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE “KOMUNALAC” a.d. TESLIĆ

Adresa: Kralja Petra I bb

Telefon: 053/431-498; 053/430-516


Javne ustanove

DOM ZDRAVLJA “SVETI SAVA” TESLIĆ

Adresa: Marka Pejića bb

Telefon: 124 (Hitna služba)

+387(0)53/433-710 (centrala)

http://www.dzteslic.org/


JU TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TESLIĆ

Adresa: ULICA SVETOG SAVE 15

Telefon : 053/430 – 058

066/669 – 752

E – mail : turistorg@opstinateslic.com

http://www.turistteslic.org/

https://www.facebook.com/TuristickaOrganizacijaOpstineTeslic


NARODNA BIBLIOTEKA „DANILO KIŠ“

Adresa: ul. Karađorđeva br. 19

Telefon: 053/410-760, 410-761, 410-762

Radno vrijeme: od 7:30 do 16 časova, subotom od 8:30 do 12:30 časova

www.biblioteka-teslic.com


 

DJEČIJE OBDANIŠTE „PALČIĆ“

Adresa: Kninska bb

Telefon: +387(0)53/411-100


CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Adresa: Svetog Save bb

Telefon:053/430-404


TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA TESLIĆ

Adresa: Petra Bogunovića b.b.

Telefoni: 123, 410-870 i 431-669

Fax: 053/431-669