Banke

IRBRS Investiciono-razvojna banka Republike Srpske

http://www.irbrs.org

Vidovdanska 2

78000 Banja Luka

Republika Srpska-Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)51 334 700; +387 (0)51 334 783

Faks: +387 (0)51 334 770

UniCredit Bank

http://www.unicreditbank-bl.ba/

FILIJALA TESLIĆ :Svetog Save 77 Teslić

Telefon: 053/430-211; 430-171; 431-501

Addiko Bank

https://www.addiko-rs.ba/

74 270 Teslić, Svetog Save bb

Telefon: +387 53 410-012, 431-821,

Fax: +387 53 410-010

Sberbank

www.sberbankbl.ba

Agencija Teslić

74270 Teslić, Svetog Save 30a

Telefon: +387 53 411 370

Nova Banka

http://www.novabanka.com

Izdvojeni šalter Teslić

Svetosavska bb 74 270 Teslić

Telefon: 053/432-015

NLB Razvojna banka

http://www.nlbrazvojnabanka.com

Ekspozitura Teslić

Svetog Save 40 74270 Teslić

Tel:053/410-360 ; 053/431-173 ; 053/430-681

MF Banka Banja Luka

http://www.mfbanka.com

Poslovnica Teslić

Karađorđeva bb (lamela 1)

Telefon: +387 53 410 611, 410 612

Pavlović International banka Bijeljina

http://www.pavlovic-banka.com

Ekspozitura Teslić

ul. Karađorđeva br.6

Telefon: +387 53 410 340

fax: +387 53 433 171