Registracija preduzeća

Proces osnivanja preduzeća u Republici Srpskoj je prošao brojne reforme u proteklih nekoliko godina sa ciljem stvaranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta (osnovani su specijalizovani privredni sudovi, konstantno je smanjivan broj dana potrebnih za registraciju…).

Međutim, najznačajnija reforma je okončana osnivanjem jednošalterskog sistema registracije poslovanja (Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge RS – APIF sa 11 svojih poslovnih jednica (Banja Luka, Prijedor, Gradiška, Doboj, Modriča, Bijeljina, Zvornik, Istočno Sarajevo, Sokolac, Trebinje i Foča), koji je sa radom započeo 01.12.2013. godine.

Reformski paket od 13 zakona i niz podzakonskih akata, kao i organizacione i tehničke pretpostavke, omogućile su da od 01.12.2013. godine proces registracije u Republiici Srpskoj bude znatno pogodiniji za zainteresovane privredne subjekte.

  • Smanjeno je potrebno vrijeme za registraciju poslovnog subjekta sa 23 na 3 dana;
  • Smanjen je broj procedura sa 11 na 5
  • Smanjeni su troškovi početka poslovanja za nekoliko puta, zavisno od pravne forme registrovanog subjekta

(Kod najjednostavnijih formi, kao što je jednočlana d.o.o sa minimalnim propisanim kapitalom ovaj iznos se kreće do 100 EURA (do sada je iznosio 600 do 750 EURA (sa registracijom spoljnotrgovinske djelatnosti))

  • Registracija preduzeća sa stranim ulogom je izjednačena sa registracijom domaćih privrednih društava;
  • Nije potreban domaći partner za započinjanje biznisa;
  • Zakon o privrednim društvima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19) reguliše osnivanje, rad i prestanak poslovanja privrednih društava u Republici Srpskoj; Pravne forme privrednih društava u smislu ovog zakona su ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo (otvoreno i zatvoreno). Reformom registracije poslovanja je dodatno pojednostavljeno osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću kada je u pitanju jedan osnivač i minimalni ulog kapitala.
  • Započinjanje posla tj. registracija privrednih društava regulisano je Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/13, 15/16, 84/19).
  • U toku je uspostavljanje sistema e-registracije poslovnih subjekata.

Detaljna procedura osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (i u pojednostavljenom obliku) dostupna je na linku KORACI U REGISTRACIJI.