Pogodnosti i podsticaji

Lokalni nivo

Podrška u uspostavljanju poslovne aktivnosti i posle početka poslovanja (After Care)

-tokom započinjanja poslovne aktivnosti kao i nakon početka poslovanja, investitoru za sve potrebne informacije kao i pomoć pri prevazilaženju eventualnih problema na raspolaganju stoje službenici Odsjeka za LER i evropske integracije i Odsjeka za privredu na čelu sa Načelnikom opštine i ostalim službenicima lokalne uprave po iskazanoj potrebi.

Pomoć pri pronalaženju lokacije

-sve informacije o trenutno dostupnim lokacijama pogodnim za investiranje se prezentuju investitoru nakon čega se investitor, u slučaju da iskaže potrebu, vodi u obilazak tih lokacija.

Besplatno zemljište u industrijskoj zoni

-Opština Teslić potencijalnim investitorima, pored ostalih pogodnosti, nudi i besplatno zemljište. Više informacija o načinu dobijanja zemljišta ispod tržišne cijene ili bez naknade možete naći u dokumentu Pravilnik o uslovima i načinu dodjele nepokretnosti u svojini Opštine ispod tržišne cijene ili bez naknade.

Fleksibilan plan parcelacije u industrijskoj zoni i prilagodljiv željama investitora

-u slučaju da investitor započne svoju poslovnu aktivnost u industrijskoj zoni i pri tome iskaže potrebu za većim prostorom u bliskoj budućnosti,lokalna uprava može rezervisati traženi prostor prema želji investitora do dogovorenog roka.

Podsticaji za otvaranje novih radnih mjesta

-tokom svake godine lokalna uprava raspisuje “Javni oglas za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica” i za svako novootvoreno radno mjesto i uz ispunjenje propisanih uslova, isplaćuje novčane podsticaje.

Više informacija o ovome možete naći u dokumentu: Program korištenja podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja i zapošljavanja za 2022. godinu

Odgođeno plaćanje rente i doprinosa za izgradnju građevinskih objekata u cilјu otvaranja novih radnih mjesta

-obaveza plaćanja od trenutka dobivanja upotrebne dozvole za početak rada i na period do 5 godina.

Akademija za drvo i metal (Wood and Metal Technical Academy)

-u slučaju da poslodavac ima potrebu za obukom, dokvalifikacijom ili prekvalifikacijom radnika, u Tesliću postoji centar za obuku i prekvalifikaciju radnika. Za više informacija posjetite link http://msntesla.info/index.php/wmta .

Minimalne takse i procedure

-projektom „Giljotina propisa“ sve administrativne takse i rokovi su svedeni na minimalno.

Državni nivo

Liberalizovana trgovina

-kao rezultat otvaranja tržišta, pokretanje biznisa u Republici Srpskoj znači mogućnost pristupa izuzetno velikom tržištu, bez plaćanja carinskih obaveza (Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, CEFTA 2006, EFTA, Ugovori o slobodnoj i preferencijalnoj trgovini, Trgovinski sporazumi…Za više informacija posjetite link http://www.investsrpska.net/index.aspx?PageID=403&menuID=368&langid=2

Stimulativna poreska politika

-poreska politika u Republici Srpskoj spada među najstimulativnije u regionu, sa niskom stopom poreza na dohodak, poreza na dobit i zbirnom stopom doprinosa. Stopa poreza na dodatu vrijednost je takođe vrlo stimulativna.

U Republici Srpkoj se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na dohodak od 10%.

Porez na dobit u Republici Srpskoj se obračunava po stopi od 10%. “Zakon o porezu na dobit”

U BiH, odnosno RS se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na na dodatnu vrijednost od 17%.

Povoljan tretman stranih investitora

Zakon o stranim ulaganjima u Republici Srpskoj osigurava da strani ulagač ima jednaka prava i obaveze kao domaći ulagači.

Strani ulagač može sticati pravo svojine na nepokretnostima u skladu sa propisima o stvarnim pravima.

Strano ulaganje je izuzeto od plaćanja carina i carinskih obaveza u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje carinska politika u BiH.

Strani ulagač ima pravo da u svrhu ulaganja otvori račun na području Republike Srpske, u bilo kojoj komercijalnoj banci, u domaćoj ili bilo kojoj drugoj slobodnoj konvertibilnoj valuti.

Strani ulagač ima pravo da bez ograničenja zapošljava radnike iz inostranstva, ukoliko nije drugačije određeno posebnim propisima kojim se uređuju oblasti rada i zapošljavanja stranih lica, ukoliko takvih radnika nema na domaćem tržištu rada.

Jamči se stranom ulagaču da njegova ulaganja neće biti eksproprisana ili podvrgnuta mjerama sa sličnim posljedicama, osim u izuzetnim slučajevima, kada je to u javnom interesu i u skladu sa zakonima i drugim propisima.

Strani ulagač ima pravo da vrši transfer sredstava koja nastanu kao rezultat njegovog ulaganja u Republiku Srpsku, bez ograničenja, u svakoj slobodnoj konvertibilnoj valuti uz prethodno izmirenje svih poreskih i drugih zakonom propisanih obaveza po osnovu javnih prihoda u Republici Srpskoj.

Strani investitori koji su zabrinuti za rizike u pogledu restrikcija transfera, eksproprijacije, rata, građanskih nemira i poricanja pravde, mogu biti osigurani protiv ovih rizika sa European Union Investment Guarantee Trust Fund za BiH, kojim upravlja MIGA agencija (članica World Bank Group – Multilateral Investment Guarantee Agency.

*U tekstu su navedene samo neke od pogodnosti na državnom nivou a više informacija o pogodnostima pri ulaganju na teritoriji Republike Srpske možete naći u dokumentu Podsticaji i olakšice privredi na nivou RS i na sajtu http://www.investsrpska.net/index.aspx?PageID=285&cls=true