07.02.2022. – Ministarstvo rada i boračko -invalidske zaštite RS je raspisalo Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2022. godini i program finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida vrs u 2022. godini „zajedno do posla”

  1. Predmet poziva

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje Program finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske, demobilisanih boraca VRS i ratnih vojnih invalida VRS u 2022. godini, „Zajedno do posla” čija je ukupna vrijednost 3.000.000 KM, a koji se finansira iz sredstava Budžeta Republike Srpske.

Programom je predviđeno samozapošljavanje, zapošljavanje kod poslodavaca kao i zapošljavanje pripravnika sa VSS za ukupno 387 lica prijavljenih na evidenciju nezaposlenih iz ciljne grupe Programa (djeca poginulih boraca VRS, djeca poginulih boraca VRS sa VSS bez radnog iskustva u struci, demobilisani borci VRS i ratni vojni invalida VRS).

Program sadrži tri komponente:

I Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i demobilisanih boraca VRS za 200 lica u iznosu od 10.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 2.000.000,00 KM.

II Komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i demobilisanih boraca VRS za 161 lice u iznosu od 4.500,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 724.500,00 KM.

III Komponenta: Finansiranje 100% iznosa bruto plate za 26 djece poginulih boraca VRS sa VSS u statusu pripravnika. Izdvajanje po jednom pripravniku sa VSS u ovoj komponenti iznosi 10.434.84 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne neto plate od 600,00 KM čiji je bruto iznos 869,57 KM. Ukupna izdvajanja po ovoj komponenti iznose 271.305,84 KM.

Realizacija i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa Programom i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/17, 31/19 i 5/22), dok će se obaveze poslodavaca i nezaposlenih lica precizirati ugovorom.

Zavod će vršiti praćenje i kontrolu najmanje 24 mjeseca od dana zasnivanja radnog odnosa lica zaposlenih putem Programa za Komponentu I i Komponentu II i 12 mjeseci za Komponentu III.

Puni tekst Javnog poziva i dodatne informacije o Programu pogledajte OVDJE.

Najčitanije