30.11.2021. – Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava podsticaja planiranih budžetom Ministarstva energetike i rudarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo), radi ispunjenja ciljeva iz člana 2. stav 1. Pravilnika o dodjeli podsticaja iz nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/21) – u daljem tekstu: Pravilnik, koji se odnose na unapređenje poslovnih procesa i efikasnosti poslovanja, unapređenje konkurentnosti, povećanje broja zaposlenih radnika, stvaranje dodatne vrijednosti kod gotovih proizvoda, proizvodnji baziranoj na inovacijama, uvođenje ili unapređenje sistema kvaliteta proizvodnje i proizvoda i unapređenje drugih opštih elemenata poslovanja privrednih društava iz resorne nadležnosti Ministarstva.

Ukupan iznos sredstava podsticaja po ovom javnom pozivu iznosi 950.000,00 KM.

Dodijeljena sredstva podsticaja predstavljaju državnu pomoć male vrijednosti koja se može dodijeliti jednom privrednom društvu i koja ne može preći iznos od 390.000,00 KM (računajuči period od tri fiskalne godine).

Podsticaji su planirani budžetom Republike Srpske za 2021. godinu, u okviru budžeta Ministarstva energetike i rudarstva i planom utroška sredstava, koji se donosi uz saglasnost Vlade Republike Srpske za određenu fiskalnu godinu.

Puni tekst Javnog poziva kao i potrebne prijavne obrasce možete naći na linku https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/javnipozivi/Pages/JavniPozivPodsticaji.aspx 

Najčitanije