Dokumenti

Lokalna uprava

Planovi i strategije

PROGRAM izgradnje i održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2015. god.

Program uređenja građevinskog zemljišta za 2015. god.

Plan kapitalnih investicija opštine Teslić 2015-2018. god.

Plan kapitalnih investicija opštine Teslić 2018-2020. god.

Plan kapitalnih investicija opštine Teslić 2020-2022. god.

Plan kapitalnih investicija opštine Teslić 2022-2024. god.

Revidirana strategija razvoja opštine Teslić za period od 2015. do 2018. god.

Strategija razvoja opštine Teslić za period od 2018-2027. god.

Akcioni plan zaštite životne sredine opštine Teslić 2012-2017. – LEAP

Odluke

Odluka o komunalnim taksama

Odluka o opštinskim administrativnim taksama

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o visini stope poreza na nepokretnosti

Odluka o uređenju prostora i građevinskog zemljišta

Odluka o stimulativnim mjerama i uslovima dodjele podsticajnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih lica

Zaključci, izvještaji

ZAKLjUČAK o prihvatanju izvještaja Načelnika opštine o radu u organima JKPD AD “Rad” i JKP AD “Komunalac”

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o izgradnji i održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2014. god.

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa uređenja građevinskog zemljišta 2014. god.

Informacija o projektima, poslovima, aktivnostima i finansiranju istih od strane opštine Teslić za period 2013-2015.

Izvještaj o izvršenju strateških dokumenata u 2019. god.

Izvještaj o izvršenju strateških dokumenata u 2021. god.

Javna preduzeća i ustanove

KP “Komunalac – Teslić” a.d.

KP “Komunalac – Teslić” a.d. – Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2015. do 31.12.2015. god.

KP “Komunalac – Teslić” a.d. – Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2016. do 31.12.2016. god.

KP “Komunalac – Teslić” a.d. – Prijedlog plana poslovanja za 2017. godinu

KP “Komunalac – Teslić” a.d. – Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2017. do 31.12.2017. god.

KP “Komunalac – Teslić” a.d. – Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2018. do 31.12.2018. god.

KP “Komunalac – Teslić” a.d. – Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2019. do 31.12.2019. god.

KP “Komunalac – Teslić” a.d. – Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2020. do 31.12.2020. god.

KP “Komunalac – Teslić” a.d. – Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2021. do 31.12.2021. god.

PKD “RAD” a.d. Teslić

PKD “RAD” a.d. Teslić – Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2015. do 31.12.2015. god.

PKD “RAD” a.d. Teslić – Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2016. do 31.12.2016. god.

PKD “RAD” a.d. Teslić – Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2017. do 31.12.2017. god.

PKD “RAD” a.d. Teslić – Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2018. do 31.12.2018. god.

PKD “RAD” a.d. Teslić – Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2019. do 31.12.2019. god

PKD “RAD” a.d. Teslić – Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2020. do 31.12.2020. god.

PKD “RAD” a.d. Teslić – Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2021. do 31.12.2021. god.