17.02.2021. – Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske su objavili Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2021. godini.

Programi

  1. PROGRAM FINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA DJECE POGINULIH BORACA, DEMOBILISANIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA VRS U 2021. GODINI „ZAJEDNO DO POSLA” (ukupna vrijednost 3.000.000 KM, finansira se iz sredstava Budžeta Republike Srpske).

Programom je predviđeno samozapošljavanje 300 lica iz ciljne grupe Programa (djeca poginulih boraca VRS, demobilisani borci VRS i ratni vojni invalida VRS)  prijavljenih na evidenciju nezaposlenih.

Program sadrži dvije komponente:

I komponenta: Finansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS za 50 lica  u iznosu od 10.000 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 500.000 KM.

II komponenta: Finansiranje samozapošljavanja ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 250 lica u iznosu od 10.000 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 2.500.000 KM.

Ovdje možete pogledati DETALJE PROGRAMA

  1. PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA CILJNIH KATEGORIJA U PRIVREDI U 2021. GODINI (ukupna vrijednost 4.000.000 KM, finansira se iz sredstava Budžeta Republike Srpske).

Programom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje 950 lica iz ciljne grupe Programa, koja traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju kako slijedi: lica starija od 40 godina, žene žrtve porodičnog nasilja i ratne torture, štićenici domova koji su završili školovanje, nezaposlena lica u ruralnim sredinama i lica koja se nalaze na evidenciji duže od šest mjeseci.

Program sadrži dvije komponente:

I komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca lica iz ciljne grupe Programa za 750 lica po 4.000 KM po jednom licu što ukupno iznosi 3.000.000 KM. Iznos se uvećava za 10% za zapošljavanje lica bez kvalifikacija i lica starijih od 55 godina.

II komponenta: Finansiranje samozapošljavanja lica iz ciljne grupe Programa za 200 lica u iznosu od 5.000 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 1.000.000 KM.

Ovdje možete pogledati DETALJE PROGRAMA

  1. PROGRAM PODRŠKE PRIVREDI PUTEM POVRATA UPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA U 2020. GODINI (ukupna vrijednost 5.000.000 KM, finansira se iz sredstava Budžeta Republike Srpske).

Programom se pruža finansijska podrška privrednim subjektima radi održanja postojećeg nivoa zaposlenosti i kreiranja novih radnih mjesta.

Program obuhvata zaposlena lica bez obzira da li  su bila prijavljena na evidenciju Zavoda, a zasnovali su radni odnos u periodu od  1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine.

Ovdje možete pogledati DETALJE PROGRAMA

  1. PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU ROMA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2021. GODINI (ukupna vrijednost 188.040 KM, finansira se iz granta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH).

Programom je obuhvaćeno zapošljavanje Roma sa evidencije koji su na dan objave Javnog poziva za korišćenje sredstava bili izjašnjeni kao Romi/Romkinje na evidenciji Zavoda. Program se provodi kroz sljedeće komponente:

I komponenta: zapošljavanje kod poslodavca gdje se finansira zapošljavanje Roma na sljedeći način:

– na period od 12 mjeseci u iznosu od 6.000 KM;

– na period od 24 mjeseca u iznosu od 12.000 KM;

– na period od 12 mjeseci u iznosu od 7.000 KM za osobe sa VSS;

– na period od 24 mjeseca u iznosu od 14.000 KM za osobe sa VSS;

II komponenta: Finansiranje samozapošljavanja u iznosu od 5.000 KM na period od minimalno 12 mjeseci po jednom nezaposlenom licu.

Ovdje možete pogledati DETALJE PROGRAMA

Detaljnije informacije mogu se dobiti u filijalama Zavoda, kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske (www.zzzrs.net).

Najčitanije