Razvojna agencija Republike Srpske u okviru projekta „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“ – DanubeChance2.0, koji sufinansira Evropska unija iz fondova ERFD, IPA i ENI u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, organizuje Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju.

Cilj programa je pružanje podrške preduzetnicima u prevenciji krize, stvaranju mogućnosti ponovnog pokretanja poslovne aktivnosti, informisanju o alternativnim izvorima finansiranja i promociji preduzetništva „druge šanse“.

Ovaj besplatan vid podrške namjenjen je početnicima u poslovanju, preduzetnicima sa poteškoćama, kao i onima koji žele ponovo da pokrenu posao nakon neuspjeha

Program se sastoji od 4 obrazovna modula:

1. Zašto početi ispočetka? Prevladavanje strahova i usmjeravanje prema uspjehu
Datum održavanja: 21. februar 2020. godine

2. Poslovno planiranje sa osvrtom na lekcije naučene iz prethodnog iskustva
Datum održavanja: 12-13. mart 2020. godine

3. Pristup finansijama za one čiji poslovni plan nije uspio
Datum održavanja: 26-27. mart 2020. godine

4. Zakonodavstvo <
Datum održavanja: 10. april 2020. godine

Program će biti usmjeren na učenje kroz interakciju, kao i na razvijanje ličnog akcionog plana preduzetnika, a održavaće se u Banjoj Luci u prostorijama Razvojne agencije Republike Srpske u ulici Save Mrkalja 16.
Više o pozivu možete pronaći na veb stranici Razvojne agencije Republike Srpske http://rars-msp.org/ i Preduzetničkom portalu Republike Srpske http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/

Najčitanije