JAVNI KONKURS o prodaji gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“

2024-05-31T07:45:56+00:0028 Maja, 2024|

28.05.2024. - Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 4/17), tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“ („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 9/23), tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na [...]

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda

2024-05-30T07:39:46+00:0027 Maja, 2024|

27.05.2024. -Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos oko 400.000 EUR. Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 EUR, dok je za korisnike iz kategorije zrelih privrednih subjekata, koji posluju dvije godine i više, maksimalan iznos grant sredstava do 30.000 EUR. Aplikanti su obavezni obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati kraće od 3 mjeseca niti duže od 12 mjeseci. Sve predložene prijave biće ocijenjene u skladu sa [...]

Poziv na 8. GS1 KONFERENCIJU – Digitalna ekspanzija: put BiH u bespapirno poslovanje

2024-06-14T08:40:47+00:0010 Maja, 2024|

10.05.2024. - GS1 Bosne i Hercegovine uz podršku: Udruženja poslodavaca FBiH , AmCham, AHK, Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Privredne komore Republike Srpske i eCommerce asocijaciju u Bosni i Hercegovini, poziva vas na 8.GS1 Konferenciju 30. maja 2024. godine u Hotelu Hills u Sarajevu sa početkom u 09:00 časova. Što nas izdvaja od drugih konferencija? Osim preko 15 odličnih predavača iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Hrvatske, naglasak je na praktičnim primjerima iz stvarnog poslovnog svijeta. Umjesto isključivo teoretskih rasprava, nudimo vam konkretne primjere i studije slučaja koji će vam pomoći da bolje razumijete kako da primijenite digitalnu transformaciju u praksi. Fokus je na: Elektronski potpis i [...]