25.03.2020. – U skladu sa Odlukom o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije, usled pojave novog virusa korona SARS-Co V-2 i COVID-19 bolesti, koju je Vlada Republike Srpske donijela na 1. vanrednoj sjednici održanoj 16.03.2020. godine u Banjaluci i aktom Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede broj: 12.04-33-959/20 od 24.03.2020. godine, Načelnik opštine:

P O Z I V A

Sva domaćinstva sa područja opštine Teslić, koja u skladu sa svojim mogućnostima mogu da obrade poljoprivredno zemljište i zaseju ratarske i povrtlarske kulture u proljetnoj sjetvi, da se jave Odjeljenju za privredu i poljoprivredu na telefon broj: 053/411-536, a najkasnije do 15.04.2020. godine, kako bi opština Teslić izdvojila sredstva za troškove osnovne obrade zemljišta, nabavke sjemenskog i sadnog materijala.

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Najčitanije