10.08.2022. – Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske je dana 10.08.2022. godine raspisalo Javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća (MSP), na osnovu Uredbe o postupku dodjele podsticaja za MSP („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 66/22).

Predmet Javnog poziva je dodjela podsticaja za MSP za digitalnu transformaciju, tehničke inovacije, očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, organizovanje zajedničkog nastupa MSP na sajmu, odnosno izložbi i za organizovanje sajma, odnosno konferencije.

Za podsticaje za digitalnu transformaciju, tehničke inovacije i očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti planirana su sredstva u iznosu od 820.000,00 KM, dok su za podsticaje za organizovanje zajedničkog nastupa MSP na sajmu, odnosno izložbi i za organizovanje sajma, odnosno konferencije, planirana sredstva u iznosu od 187.000,00 KM.

Cilj dodjele podsticajnih sredstava je podrška jačanju, razvoju, promociji i dinamičnijem rastu MSP.

Podsticaji obuhvataju državnu pomoć male vrijednosti, u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć iz budžeta Republike Srpske.

Projekti digitalne transformacije moraju biti novi projekti, a sufinansiraju se sa 80% od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 10.000,00 KM do 30.000,00 KM.

Pravo na ovaj podsticaj imaju MSP koja ispunjavaju opšte uslove i koja pretežnu djelatnost imaju iz oblasti Područja C – Prerađivačka industrija iz Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske i to: 13 do 18, 22 i 25 do 33.

Projekti koji za predmet imaju tehničku inovaciju moraju biti završeni projekti, a sufinansiraju se sa 50% od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 3.000,00 KM do 60.000,00 KM.

Pravo na ovaj podsticaj imaju MSP koja ispunjavaju opšte uslove i koja imaju pretežnu djelatnost takođe iz oblasti Područja C – Prerađivačka industrija i to: 13 do 18, 20, 22 i 24 do 33, kao i iz Pravilnika o zanatskim djelatnostima i to: 45.20, 74.20, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 96.02 i 96.04.

Projekti za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti moraju biti novi projekti, a sufinasiraju se sa 80% od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Pravo na ovaj podsticaj imaju MSP koja ispunjavaju opšte uslove i poseban uslov da imaju status starog ili umjetničkog zanata ili domaće radinosti, kao i razvojne agencije, ustanove, organizacije i udruženja koja ispunjavaju opšte uslove i poseban uslov da su osnovani s ciljem zastupanja interesa i podrške privrednicima ili drugih aktivnosti u vezi sa očuvanjem starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti.

Projekti za organizovanje zajedničkog nastupa MSP na sajmu, odnosno izložbi moraju biti novi projekti, a sufinansiraju se sa 80% od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 7.000,00 KM do 30.000,00 KM.

Pravo na ovaj podsticaj imaju MSP koja ispunjavaju opšte uslove, kao i razvojne agencije, ustanove, organizacije i udruženja koja ispunjavaju opšte uslove i posebni uslov da su osnovani s ciljem zastupanja interesa i podrške privrednicima ili drugih aktivnosti u oblasti MSP.

Projekti za organizovanje sajma, odnosno konferencije mogu biti završeni i novi projekti, a sufinansiraju se sa 50% od vrijednosti opravdanih ulaganja za završene projekte i 80% od vrijednosti opravdanih ulaganja za nove projekte, pri čemu vrijednost opravdanih ulaganja može biti u rasponu od 7.000,00 KM do 30.000,00 KM.

Za ovaj podsticaj mogu se prijaviti razvojne agencije, ustanove, organizacije i udruženja koja ispunjavaju opšte uslove i posebni uslov da su osnovani s ciljem zastupanja interesa i podrške privrednicima ili drugih aktivnosti u oblasti MSP, kao i MSP koja ispunjavaju opšte uslove i posebni uslov da za pretežnu djelatnost imaju razred djelatnosti 82.30.

Obavezni dokumenti: zahtjev za dodjelu podsticaja, izjava o primljenoj državnoj pomoći i specifikacije realizovanih i nerealizovanih projektnih aktivnosti mogu se preuzeti sa internet stranice Ministarstva privrede i preduzetništva.

Javni poziv objavljen je dnevnom listu „Glas Srpske” i na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske”, odnosno do 25.08.2022. godine.

Za dodatne informacije pozvati na brojeve telefona: 051/338-909, 051/338-962 i 051/338-993, kao i uputiti elektronsku poštu na adrese: m.acimovic@mpp.vladars.nets.pavlovic@mpp.vladars.net i b.djordjic@mpp.vladars.net.

Preuzeto sa: https://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/media/vijesti/Pages/-%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D1%98%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%9B%D0%B0.aspx 

Najčitanije